Voetbalvereniging FC LEO is meer dan een voetbalclub. Naast het primair bieden van de voetbalsport is ze initiatiefnemer van de Samenwerkende Verenigingen Leens waarmee ze samen met de andere aangesloten verenigingen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp Leens zijn belangrijke speerpunten van de SVL. Mede hierdoor heeft de vereniging het predikaat “Open Club” verworven.

Vrienden van FC LEO is voor personen die de vereniging een warm hart toedragen. Het doel van de vrienden van FC LEO is het mede mogelijk maken van activiteiten en projecten van FC LEO. De inkomsten worden onder andere besteed aan voetbal gerelateerde activiteiten.

Als tegenprestatie wordt uw naam of de naam van de groep personen waarmee u deelneemt vermeld op het vriendenbord van FC LEO in de kantine. Ook wordt uw naam vermeld op de website onder “Vrienden van FC LEO”. De vrienden van FC LEO zijn hiernaast ook welkom bij alle verenigingsactiviteiten en ontvangen een uitnodiging voor de seizoen afsluitende barbecue en bepaalde verenigingsactiviteiten.

U kunt lid worden van de vrienden van FC LEO met een jaarlijkse donatie van €50,- per opgave door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier die u hieronder kunt downloaden of via het online aanmeldingsformulier.

Download hier het Aanmeldingsformulier om lid te worden.  
(U kunt het ingevulde formulier inleveren bij Johs van der Klei, strengstraat 2, Mirjam Mulder, Rietemastraat 27 of bij één van de bestuursleden).

Of vul online onderstaand aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier - Vrienden Van FC LEO

 

Verificatie