Contributie

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

Sinds het seizoen 2016-2017 heeft de jeugd een andere benaming gekregen, klik hier voor meer informatie.

  Per jaar Per Kwartaal Per Maand
Senioren € 170,00 € 42,50 € 14,20
Onder 19 (A, B en C junioren) € 110,00 € 27,50 € 9,20
Onder 13 (D, E en F pupillen) € 103,00  € 25,75 € 8,60
Onder 7 (mini pupillen) € 45,00 € 11,25 € 3,75
G-voetbal € 150,00 € 37,50 € 12,50
Donateurs € 12,00    
35+ € 22,50     
Zaalvoetbal € 90,00    

Contributie uitsluitend d.m.v. automatisch machtiging. U kunt de vereniging machtigen door dit aan te geven op het aanmeldformulier.  Automatische incasso iedere eerste week van de eerste maand van ieder kwartaal.  Elk spelend lid betaald per seizoen € 10,– wasgeld. Dit bedrag zal worden verrekend met de contributie.

Kortingen:

  • Voetballende leden krijgen een korting van 50% indien ze deel uit maken van het kader;
  • Bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.

Tussentijdse aanmeldingen / afmeldingen:

Aanmelding tussen 1 juli en 1 okt. 3/4 van de jaarcontributie
Aanmelding tussen 1 okt. en 1 jan. 1/2 van de jaarcontributie
Aanmelding tussen 1 jan. en 1 apr. 1/4 van de jaarcontributie

Voor aanmelding na 1 april geldt dat contributie geldt vanaf 1 juli. Bij afmeldingen tijdens het lopende seizoen wordt de volledige jaarcontributie in rekening gebracht.