Beleidsplan

Begin 2013 heeft het bestuur van FC LEO het noodzakelijk geacht een beleidsplan op te stellen. Dit om in te spelen op enkele interne- en externe omgevingsfactoren. Zie hiervoor ook het beleidsplan. Het plan geeft antwoord op de vraag hoe FC LEO levensvatbaar wil blijven op de lange termijn.

Het beleidsplan is opgesteld door Jakob Zuidema, Kees van Wieren, Piet Boneschansker, Arjen Fledderman en Eduard Zuidema.

Klik hier voor het beleidsplan