Spelregels Open-Air

Hieronder staan de spelregels die van toepassing zijn gedurende dit toernooi. Er wordt gedurende de wedstrijden niet van speelhelft gewisseld. Het eerstgenoemde team speelt aan de kantine kant en draagt, indien nodig, reserveshirts of hesjes. Het uitspelende team begint met de aftrap.Er wordt gespeeld met 1 doelverdediger en 4 veldspelers.

1. De doelverdediger moet onderscheidende kleding dragen.
2. Er mag onbeperkt en op elk moment worden gewisseld.
3. Het maken van slidings, zonder tegenstander is toegestaan.

TEN STRENGSTE VERBODEN
4. Een wisselspeler mag pas het veld betreden als de te wisselen speler het veld heeft verlaten. Een overtreding hierop wordt bestraft met een directe vrije trap voor de tegenstander.
5. Er wordt, indien de bal buiten de zijlijnen is geraakt, ingetrapt, waarbij de bal bij de intrap stil op de lijn moet liggen.
6. Uit een intrap kan nooit rechtstreeks worden gescoord. Voor het overige geldt dat er uit elke positie van het veld kan worden gescoord.
7. Een keeper mag de bal alleen rollend of gooiend weer in het spel brengen;
8. De keeper mag een terugspeelbal NIET in zijn handen pakken! Een overtreding hierop wordt bestraft met een indirecte vrije trap vanaf de zes meterlijn (doorgetrokken streep doelcirkel) zo dicht mogelijk bij de overtreding.
9. Vrijetrappen binnen de doelcirkel worden verlegd naar de rand van de doelcirkel.
10. Intrappen vanaf de zijlijn, vrije trappen en uitgooien van de keeper moeten binnen 4 seconden worden genomen.
11. Bij een spelhervatting moet de tegenstander tenminste 5 meter afstand houden.
12. Spelers kunnen voor overtredingen worden gestraft met tijdstraffen van 2 minuten of met een veldverwijzing (5 min teamstraf)voor de duur van de rest van de wedstrijd.
13. In alle reglementair onvoorziene gevallen beslist uitsluitend de toernooicommissie.
14. het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttige terwijl men nog spelen moet, op straffe van uitsluiting .

Overtredingen en onbehoorlijk gedrag:
Directe vrije schop als een speler een van de volgende overtredingen in de ogen van de scheidsrechter begaat onbesuisd, onvoorzichtig of met buitensporige inzet:Een tegenstander trappen of poogt te trappen, een tegenstander laat vallen, springt naar een tegenstander, een tegenstander met de schouder aanvalt, een tegenstander slaat of poogt te slaan, een tegenstander bespuwt of probeert te spuwen, een tegenstander duwt, naar de bal glijdt wanneer deze gespeeld wordt (of getracht te worden gespeeld) door een tegenstander, de bal met de hand of arm speelt (niet de doelverdediger).Wordt één van deze overtredingen in het eigen strafschopgebied begaan wordt deze bestraft met een strafschop.

Een indirecte vrije schop wordt toegekend als een speler:
Speelt op een wijze die door de scheidsrechter als gevaarlijk wordt geacht, opzettelijk een tegenstander hindert, spelbederf pleegt, te lang wacht bij een spelhervatting, een doelverdediger aanvalt, een doelverdediger verhindert de bal in het spel te brengen, de doelverdediger de bal die opzettelijk door een medespeler naar hem is gespeeld met de handen speelt of als hij de bal langer dan 4 sec. in zijn bezit houdt.

Een speler krijgt een gele kaart (=2 min straftijd) indien hij:
zich schuldig maakt aan onsportief gedrag, door woord of gebaar kritiek uit op de leiding, herhaaldelijk de spelregels overtreedt, bij een wissel het veld betreedt voordat een medespeler het veld heeft verlaten of op de verkeerde plaats het veld betreedt, opzettelijk niet de vereiste afstand neemt bij een spelhervatting, een sliding uitvoert, op ruwe of gevaarlijke wijze aanvalt, een tegenstander vasthoudt of duwt met de hand of arm, spelbederf pleegt, handelingen verricht die een goede uitvoering van een stafschop beïnvloeden.Een speler die een tijdstraf van 2 min. heeft moet op de bank van de wisselspelers plaats nemen. Na 2 minuten mag zijn team weer worden aangevuld.

Veldverwijdering:
Scheidsrechter toont direct een rode kaart (= 5 min tijdstraf): betrokken speler moet de zaal verlaten. Bij: ernstig gemeen spel, grove of beledigende taal, een gewelddadige handeling, een tegenstander op onregelmatige wijze opzettelijk een scoringskans wordt ontnomen, opzettelijk hands in het eigen strafschopgebied waardoor de tegenstander een scoringskans wordt ontnomen, een tackle van achteren, een overtreding waarvoor in dezelfde wedstrijd de speler voor de 2e keer de gele kaart krijgt. Bij een 2e gele kaart voor dezelfde speler(en dus rood) mag het team na 5 minuten weer worden aangevuld.

Team komt niet opdagen:
Een team die niet komt (binnen 5 minuten na het start signaal) opdagen voor hun wedstrijd heeft automatisch verloren met 3-0. Of de tegenpartij gaat akkoord met een voortgang van de wedstrijd met de resterende tijd.

Gelijk aantal punten:
Zijn er teams die met hetzelfde aantal punten eindigen dan gelden de volgende regels:
1. Doelsaldo
2. Onderling resultaat
Indien het nog steeds gelijk is gaan we over op penalty’s. Ieder team neemt er 5, na de 5e neemt elk team er 1 tot dat er een winnaar is.

Download hier de spelregels van het open-air toernooi