Bericht van de bestuurstafel, Sleutel- / Kledingbeleid

Afgelopen maandag, 12 februari 2018, heeft het bestuur ten aanzien van het sleutel beleid en
kleding beleid de volgende besluiten genomen

Sleutel beleid
Onlangs is in de “voordeur“ van de kantine een nieuw slot gemonteerd. Hiermee vervallen alle oude
sleutels (zijn niet meer bruikbaar). Je kunt deze eventueel inleveren bij Eddie Tammens.
Indien je een nieuwe sleutel wenst kun je deze aanvragen bij Eddie. Per geval zal door het bestuur
naar de noodzaak worden gekeken.

Kleding beleid
Binnen FC LEO kennen we nog maar 1 aanvraagpunt betreffende kleding in de persoon van Gerhard
Tammens. Zonder zijn goedkeuring zal er geen kleding meer worden verstrekt. Dit geld ook voor
keepers handschoenen.